Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

1.

21.05.2020, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 2020
    Predkladá: .
  2. Č.m.: 2020
    Predkladá: .
  3. Č.m.: 11066/2020-M_OPVA
    Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
aktualizované 05.06.2020, 09:22