Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky,
ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018

Číslo materiálu:16774/2017–M_OPVA
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 08.09.2017, 09:51