Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce
v roku 2021

Číslo materiálu: 16655/2022-M_OPVA
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:Uznesenie vlády SR č. 475 z 11. júna 2003
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 19.05.2022, 14:06