Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (NEHAP V.)

Číslo materiálu:Z058132-2018-ÚVZ
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka zdravotníctva
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 07.12.2018, 12:05