Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

6.

12.12.2016, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 601.273/2016-ORPO
  Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 2. Č.m.: 5765-16/2016/IP-110/OPSOP
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
 3. Č.m.: 600/1626/2016/OLP
  Predkladá: vedúci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 4. Č.m.: 2016/300/008754/03023
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
 5. Č.m.: S08218-OL-2016
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 6. Č.m.: stiahnutý
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 7. Č.m.: 06996/2016/D641-SRP/73626-M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 8. Č.m.: 8589/2016-min
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 9. Č.m.: 8663/2016- min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 10. Č.m.: 18714/2016-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 11. Č.m.: 19013/2016 – M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 12. Č.m.: 12394/2016-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 13. Č.m.: 18741/2016-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
aktualizované 14.12.2016, 09:21