Koncepcia implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí

Číslo materiálu:601.273/2016-ORPO
Rezort:Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 02.12.2016, 12:27