Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020

Číslo materiálu:8589/2016-min
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 01.12.2016, 14:39