Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030

Číslo materiálu:06996/2016/D641-SRP/73626-M
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 01.12.2016, 14:34