Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

8.

06.09.2016, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 24675/2016
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
  minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 2. Č.m.: 24677/2016
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
 3. Č.m.: 24470/2016
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 4. Č.m.: 25629/2016
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 5. Č.m.: 25818/2016
  Predkladá: vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
aktualizované 07.09.2016, 10:32