Návrh ústavného zákona o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom

Číslo materiálu:24677/2016
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 25.08.2016, 11:42