Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

39.

29.06.2015, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 2001-P/2015
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
 2. Č.m.: 600.388/2015 - ORPO
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 3. Č.m.: 534/2015-EUPO2
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 4. Č.m.: MF/008620/2015-83
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 5. Č.m.: MF/015574/2015-422
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 6. Č.m.: stiahnutý
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 7. Č.m.: 2015-7551/19738:2-10D0
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 8. Č.m.: 05837/2015-1000-29002
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 9. Č.m.: 314/2015-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 10. Č.m.: 270/2015-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 11. Č.m.: 5733/2015-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 12. Č.m.: 5719/2015-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 13. Č.m.: 11747/2015-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 14. Č.m.: 11748/2015-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 15. Č.m.: 13571/2015-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 16. Č.m.: 13541/2015-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 17. Č.m.: 13572/2015–M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
aktualizované 01.07.2015, 08:50