Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky

Číslo materiálu:5719/2015-min.
Rezort:ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 19.06.2015, 09:02