Návrh zákona o kontrole a audite vo verejnej správe

Číslo materiálu:stiahnutý
Rezort:ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Stanovisko:
aktualizované 19.06.2015, 12:08