Návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci
(zákon o štátnej pomoci) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:MF/008620/2015-83
Rezort:ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 25.06.2015, 11:18