Návrh zákona o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:600.388/2015 - ORPO
Rezort:ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 18.06.2015, 12:51