Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

75.

25.11.2014, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 36512/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
 2. Č.m.: 36100/2014
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 3. Č.m.: 36454/2014
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 4. Č.m.: 36505/2014
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 5. Č.m.: 40996/2014
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 6. Č.m.: 41524/2014
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 7. Č.m.: 41912/2014
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 8. Č.m.: 40203/2014
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 9. Č.m.: 40783/2014
  Predkladá: predsedníčka úradu jadrového dozoru
 10. Č.m.: 41372/2014
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 11. Č.m.: 41380/2014
  Predkladá: minister spravodlivosti
 12. Č.m.: 41970/2014
  Predkladá: minister spravodlivosti
aktualizované 27.11.2014, 13:43