Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho a Otta Brixiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (tlač 1204)

Číslo materiálu:36512/2014
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet:Podľa § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z.o rokovacom poriadku NR SR
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 13.11.2014, 11:13