Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

Číslo materiálu:41912/2014
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet:Na základe plánu legislatívnych úloh vlády
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 21.11.2014, 10:42