15. rokovanie HSR SR

27.05.2013, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 550.981/2013-RED1
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 2. Č.m.: 2013/300/002444/00160
  Predkladá: predseda ÚNMS SR
 3. Č.m.: 10465/2013-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 4. Č.m.: 11679/2013-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 5. Č.m.: 2013-7129/18560:1-074
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 6. Č.m.: 254/2013-1000
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 7. Č.m.: 5472/2013-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 8. Č.m.: vypustený
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra SR
aktualizované 28.05.2013, 08:53