Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2012

Číslo materiálu:550.981/2013-RED1
Rezort:ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 17.05.2013, 13:35