Návrh stratégie uplatňovania dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v SR

Číslo materiálu:UV-22810/2007
Rezort:MŽP SR
Rezortné číslo:11641/2007-min.
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Plán práce vlády SR úloha č. 3 na november 2007
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:41