73.

19.12.2007, 10:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-24252/2007
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-24576/2007
  Predkladá: podpredseda vlády a minister školstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 3. Č.m.: UV-24015/2007
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 4. Č.m.: UV-23986/2007
  Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 5. Č.m.: UV-24117/2007
  Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-22810/2007
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-23693/2007
  Predkladá: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-24254/2007
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-23731/2007
  Predkladá: podpredseda vlády a minister školstva
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-24564/2007
  Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-24009/2007
  Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-21244/2007
  Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 13. Č.m.: UV-24136/2007
  Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 14. Č.m.: UV-23944/2007
  Predkladá: podpredseda vlády a minister školstva
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-24234/2007
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-24398/2007
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-24401/2007
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-13533/2007
  Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-24344/2007
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-24365/2007
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-23056/2007
  Predkladá: podpredseda vlády a minister školstva
  Materiál: Rokovanie prerušené
 22. Č.m.: UV-24341/2007
  Predkladá: predseda vlády
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-23686/2007
  Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
  Materiál: Vypustený
 24. Č.m.: UV-24464/2007
  Predkladá: podpredseda vlády a minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-22651/2007
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 26. Č.m.: UV-22905/2007
  Predkladá: minister financií a minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 27. Č.m.: UV-23641/2007
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 28. Č.m.: UV-23055/2007
  Predkladá: podpredseda vlády a minister školstva
  Materiál: Schválený
 29. Č.m.: UV-24018/2007
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 30. Č.m.: UV-24403/2007
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 31. Č.m.: UV-24081/2007
  Predkladá: podpredseda vlády a minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 32. Č.m.: UV-13535/2007
  Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 33. Č.m.: UV-24047/2007
  Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 34. Č.m.: UV-24394/2007
  Predkladá: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 35. Č.m.: UV-24440/2007
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 36. Č.m.: UV-24002/2007
  Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-24082/2007
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-23878/2007
  Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-24611/2007
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-24000/2007
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-24192/2007
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-24191/2007
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-V-734/2007
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
Utajovaný materiál:
 1. Č.m.: UV-V-740/2007
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vypustený
aktualizované 22.02.2012, 01:01