Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov (tlač 1499)

Číslo materiálu:11783/2023
Rezort:Ministerstvo dopravy SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 01.06.2023, 15:51