Návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:10547/2019
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 10.04.2019, 11:04