Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa národný zoznam území európskeho významu

Číslo materiálu:10326/2022
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 25.03.2022, 09:13