Návrh zákona o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:10166/2019
Rezort:Minister spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 04.04.2019, 13:56