Návrh riešenia zabezpečenia Pracovnej zdravotnej služby zo strany zamestnávateľa vo väzbe na počet zamestnancov a stupeň zdravotného rizika

Číslo materiálu:S07306-OVZ-2016
Rezort:ministerstvo zdravotníctva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zdravotníctva SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 12.09.2016, 11:16