Návrh autorského zákona

Číslo materiálu:MK-1644/2015-110/4150
Rezort:ministerstvo kultúry SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister kultúry SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 17.03.2015, 12:15