Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026

Číslo materiálu:MF/018077/2023-41
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 10.12.2023, 11:57