Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024

Číslo materiálu:MF/014410/2021-41
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií SR
Podnet:na základe zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 11.10.2021, 14:01