11. rokovanie HSR SR

13.10.2021, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: MF/014410/2021-41
    Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
aktualizované 22.11.2021, 14:18