Národný program reforiem Slovenskej republiky

Číslo materiálu:MF/008366/2024-264
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.03.2024, 11:46