2. rokovanie HSR SR

25.03.2024, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 22568/2023-M_OPVA
  Predkladá: minister práce
 2. Č.m.: 31375/2023-M_OdVPA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 3. Č.m.: 18542/2024-M_OdVPA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 4. Č.m.: 17351/2024-M_OdVPA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 5. Č.m.: KM-OPVA-2024/001933
  Predkladá: minister vnútra
 6. Č.m.: S07105-2024-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 7. Č.m.: S11111-2024-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 8. Č.m.: MF/008366/2024-264
  Predkladá: minister financií
 9. Č.m.: .
  Predkladá: .
aktualizované 23.04.2024, 15:42