Návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027

Číslo materiálu:9660/2022/oPLPS
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:MIRRI SR
Podnet:Úloha B.1. z uznesenia vlády SR č. 71 z 2. februára 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 11.02.2022, 09:15