Návrh legislatívneho zámeru návrhu zákona o Klimatickom fonde pre pôdu - nové znenie

Číslo materiálu:861/2023
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 11.01.2023, 15:48