Návrh zákona o chránených vodohospodárskych oblastiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:7044/2018-9.1
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister životného prostredia SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 21.06.2018, 06:59