Návrh zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:46922/2023
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka zdravotníctva SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 29.11.2023, 13:58