Návrh zákona o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:45/2023
Rezort:Ministerstvo dopravy SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 17.01.2023, 08:52