Návrh zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:36524/2018
Rezort:Úrad vlády Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda vlády Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 26.10.2018, 12:33