Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024

Číslo materiálu:31647/2023
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 17.08.2023, 14:43