Návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:29272/2015
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 21.08.2015, 13:25