Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019

Číslo materiálu:28908/2018
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 16.08.2018, 08:58