Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:28058/2018
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka kultúry
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 09.08.2018, 08:54