Návrh na ukončenie platnosti všetkých bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie

Číslo materiálu:27680/2018
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 06.08.2018, 08:35