Návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:26682/2016
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 13.09.2016, 12:27