9. rokovanie LRV SR

20.09.2016, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 26735/2016
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
 2. Č.m.: 26732/2016
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
 3. Č.m.: 26739/2016
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
 4. Č.m.: 26501/2016
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 5. Č.m.: 26483/2016
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 6. Č.m.: 26626/2016
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 7. Č.m.: 26684/2016
  Predkladá: minister zdravotníctva
 8. Č.m.: 26673/2016
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 9. Č.m.: 26676/2016
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 10. Č.m.: 26682/2016
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 11. Č.m.: 26820/2016
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
 12. Č.m.: 26854/2016
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 13. Č.m.: 26855/2016
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 14. Č.m.: 26945/2016
  Predkladá: minister financií
aktualizované 21.09.2016, 15:30