Návrh zákona o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:26087/2014
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 25.06.2014, 14:17