Poštová politika do roku 2021

Číslo materiálu:24695/2017/SEKPS/62357-M
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy a výstavby SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 13.09.2017, 06:42