Návrh zákona o chránených vodohospodárskych oblastiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:24026/2018
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister životného prostredia
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 04.07.2018, 11:37