Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:22568/2023-M_OPVA
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.03.2024, 15:42